• uk
    • ru
    • en

Категорія: Наша команда

Анастасія Олейнікова

Анастасія Олейнікова виховує таланти “Монтессорі центру” з 2015 р. – веде уроки живопису, малюнка, ліплення і деко­ра­тивно-приклад­ного мистецтва. Анастасія закінчила Криво­різький держав­ний педаго­гічний універ­ситет за спеціальністю “Образо­творче мистецтво”. Є учасницею різноманітних конкурсів та виставок: Все­україн­ський конкурс-виставка художніх творів «МИСТЕЦТВО», Chelsea Interna­tional Fine Art Compe­tition, багато робот знаходяться в приватних колекціях в Україні, Німеччині та країнах СНД. Педаго­гічний досвід – 6 років.

Олександр Іл’їн

Олександр Іл’їн – не просто програміст, але і незмін­ний фотограф на всіх наших Все­україн­ських проектах. Олександр закінчив Східно­україн­ський універ­ситет (м.Луганськ) за фахом “Робо­то­технічні системи”. З 2014 року – про­граміст баз даних в “Монтес­сорі центрі”.

Наталія Фоменко

Наталія Фоменко – про­фе­сій­ний адміністратор, якому можуть довіряти і клієнти, і колеги. Наталія закінчила Інститут психології і соціальної педагогіки Київ­ського педа­го­гічного універ­ситету ім. Б.Д. Грін­ченка за спеціальністю “Соці­альна педагогіка”. “Мені імпонує позиція людей, які ставлять сміливі цілі і постійно рухаються до результатів. Кожен день я бачу учнів, які діляться своїми творчими успіхами, дарують свої посмішки і натхнення. Приємно відчувати себе важливою частиною творчого шляху кожного – і дітей, і підлітків, і дорослих. Тому я прагну створити сприятливу атмосферу для навчання та особис­тісного розвитку всіх наших учнів.”

Аліна Кожушко

Аліна Кожушко – модератор всіх заходів “Монтессорі центру”. З 2015 р. Аліна веде декілька проектів: Все­україн­ська музична олім­піада «Голос Країни», конкурс дитячих малюнків і онлайн-галерею ChildOpenArt, Все­україн­ський відкритий конкурс образо­твор­чого мистецтва #МИСТЕЦТВО, Все­україн­ський відкритий вокальний і хоровий конкурс «VOCAL.UA» та Все­україн­сь­кий відкритий конкурс піаністів імені С.С. Про­коф’єва «PIANO.UA». Сумарна кількість учасників у всіх проектах на момент травня 2019 р. – близько 5000! І це не дивно, адже Аліна закінчила Київ­ський націо­нальний універ­ситет культури і мистецтв за спеці­альністю “PR-менеджер” і, напевно, саме тут захований секрет такої активної соціальної діяльності!

Людмила Ткаченко

Людмила Ткаченко – тур­бот­ли­вий і чуйний адміні­стра­тор, який знає всіх студентів і їх батьків. Людмила дуже легко знаходить спільну мову з педагогами, клієнтами, елек­три­ками та акваріум­ними риб­ками, так що все навколо неї працює “як годинник”. Всі наші студенти знають Людмилу не перший рік, і завжди за­сипа­ють її ком­плімен­тами при кожній зустрічі. Людмила закінчила факультет елект­рон­ної техніки Націо­наль­ного техніч­ного універ­ситету «Київ­ський полі­тех­нічний інститут». З 2016 року працює на посаді адміні­стратора “Монтес­сорі Центру”. “Мені цікаво пра­цю­вати з діт­ками і комфорт­но спілку­ватися як з батьками, так і з колегами. Моя жит­тєва позиція «бути уважною до кожного».

ЮЛІЯ ЧЕРНЕНКО

Юлія Черненко – адміністратор мрії! З її організаторськими здібностями ніхто не сміє конкурувати. Завжди ввічлива і уважна, добра і чуйна по відношенню до кожного – і до клієнта, і до викладача. А головне – Юля завжди усміх­не­на і з хоро­шим настроєм! Юлія закінчила Марі­у­поль­сь­кий державний університет за спеціальністю “Англійська мова та література”. В “Монтессорі центрі” працює на посаді адміністратора з 2019 р.

Оксана Барандич

Оксана Барандич – улюблений адміні­стратор серед ви­кла­дачів. Вона допоможе у важкій ситуації, постарається бути корисною в кожній деталі і подбає про графік з ве­ли­чезним старанням для кожного співробітника і клієнта. Оксана закінчила Націо­нальний педаго­гічний універ­ситет ім. М.П. Драго­ма­нова (2012 – 2018 рр.). Також має початкову музичну освіту по класу гітари і, напевно, саме це дуже допомагає Оксані добре розуміти творчих колег по “цеху”.

Катерина Байструченко

Катерина Байструченко – про­фе­сій­ний педагог естрад­ного вокалу. Закінчила Донецьку державну музичну академію ім. С.С. Про­коф’єва за фахом “Викладач вокалу і соліст естрадно-джазового ансамблю”. Педагогічний стаж роботи – понад 7 років. Учні Катерини беруть участь в Між­народ­них та Все­україн­ських конкурсах. Сама Катерина є практи­куючою співачкою, що є найкращим зразком для її студентів.

ИЛОНА КОВАЛЬ

Ілона Коваль – прекрасний молодий спеціаліст, який залучає в світ фортепіанної музики будь-кого, хто потрапляє до неї на урок. “Я працюю викладачем 4 роки. Займаюся з дітьми новачками і дорослими любителями фортепіанної музики. Дуже важливо зацікавити і підтримувати бажання дитини до систематичних занять. У моєму репертуарі як класична, так і сучасна музика. Давайте разом зануримося в цей чудовий багатогранний світ музики”. Ілона закінчила музичне училище ім. П. І. Майбороди (м.Запоріжжя) за класом фортепіано. В даний момент Ілона – студентка Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського – закінчує кращий музичний вуз України. Ілона Андріївна сама бере активну участь в музичному житті столиці – концерти, конкурси, численні виступи, одним словом – все, що пов’язано з музичним виконавством і освітою – це її життя!

Мзія Орашвілі

Мзія Орашвілі з відзнакою закінчила коледж при Київ­сько­му інституті музики ім. Р.М. Глі­єра по класу флейти. Мзія – лауреат Між­народ­них та Все­україн­ських конкурсів. Педагогічний стаж – понад 3 роки, займається навчанням грі на флейті, флейті-пікколо і блок-флейті. Педагог май­стер­но захоплює своїх студентів в світ флейтової музики. Мзія вчить не тільки азам виконав­ських прийомів, але і показує шлях вперед – до сценічного виконання на власних прикладах.

ХРИСТИНА ЛУЦЬКА

Христина Луцька – дуже твор­чий і уважний педагог. Її чуйна турбота про кожного свого студента дуже підкуповує. У Христини Степанівни великий клас учнів, які активно беруть участь в конкурсах і виставках. Христина має вищу академічну освіту – Націо­наль­на художня школа ім. Т.Г. Шев­чен­ка за спеціальністю “Художник”, і Націона­льна академія образо­твор­чого мистецтва і архітек­тури – за фахом “Ре­став­ратор монумен­тального живопису”. На своїх уроках педагог приділяє максимум уваги кожному – і новачкам, і тим, хто вже отримав певні навички і продов­жує вдоско­налюва­тися в мистецтві. Пріори­тетом є мотивація студента – його нескінченне бажання осягати нові техніки і прийоми, вико­ну­вати все краще і краще свої твори. Саме така мета завжди призводить до педа­гогіч­ного успіху, до якого прагне Христина на своїх заняттях.

Катерина Божко

Катерина Божко – талановитий і яскравий викладач живопису і малюнка. Навколо Катерини зібралися шанувальники її педагогічної майстерності та всі її студенти успішно беруть участь в конкурсах і виставках. А ще Катерина – прекрасна мама! Особливу теплоту і турботу вона передає всім дітям, які приходять до неї в клас. Катерина закінчила Київ­ський Націо­наль­ний універ­ситет будів­ництва і архітектури за спеціальністю “Образо­творче та деко­ра­тивно-приклад­не мистецтво” і має досвід педагоvгічного стажу вже більше 12 років. На уроках творчості діти знайомляться з матеріалами, прийомами і техніками образо­твор­чого мистецтва, а дорослі осягають нові знання в галузі мистецтва, які приносять задово­лення і приємне дозвілля.
X

Заказать пробный урок - UA

  • ЗАМОВТЕ ПРОБНИЙ УРОК