• uk
    • ru
    • en

Категорія: Наша команда

ВАЛЕРІЯ РАХМАНОВА

Валерія Рахманова – блискуча піа­ніст­ка і уважний педагог, який виховує не тільки ма­лень­ких піаністів, а й дорослих. Валерія закінчила Тамбов­ський державний музично-педа­гогіч­ний інститут ім. С.В. Рах­ма­ні­нова по класу фортепіано і успішно викладає фортепіано вже більше 5 років. Серед її досягнень – конкурси, концерти і виступи студентів. На уроках фортепіано Валерія обов’язково грає, показує прийоми виконання, що дуже захоплює, підкорює, а головне – мотивує до постійних занять і вдосконалення своїх навичок!

Вікторія Попова

Вікторія Попова – хореограф класичного танцю. Її хештег – тренермрії. Її девіз – танцюй! Вікторія знає – якщо працюєш, то досягнеш результату, якщо любиш – доб’єшся відповіді, якщо танцюєш з захопленням – полониш погляди оточуючих. Вже кілька років Віка оточує турботою і увагою своїх маленьких балерин в стінах “Монтессорі центру” і за цей час навколо неї коло ша­ну­валь­ників росте на очах! Мініатюрні танцівниці просто обожнюють свого тренера і мріють мати розтяжку і красу тіла, як у неї. А мами бачать в ідеальному тренері своїх дівчаток – майбутніх балерин. Вікторія Попова закінчила Хер­сон­ський державний уні­вер­ситет за спеціальністю “Хореографія”. У педаго­гічній діяльності активно бере участь зі своїми учнями в концертах і фестивалях хореографії. Вікторія звикла працювати, про це говорить її фігура! Вікторія звикла боротися, про це говорить її постава! Вікторія звикла добиватися мети – про це говорять шикарні кадри з фото­студії! А ми теж вирів­няє­мо спину і уявимо себе на ранковій пробіжці або в хорео­графіч­ному залі у Вікторії Попової.

Юлія Савченко

Юлія Савченко – молодий талановитий педагог живопису і малюнка. І малюки, і ті­ней­джери, і мами – все, хто побував на її уроках живопису – залишаються тут надовго! Щира атмосфера, дружній чай, приємні пізнавальні розмови і дуже красиві малюнки – це далеко не всі складові уроків Юлії Савченко. Навіть з малюками 2х років педагог займається як з дорослими і дбайливо вводить їх в світ мистецтва! Проходячи повз відчинені двері класу, можна спостерігати, як, сидячи на ручках у викладача, малюк знайомиться з пензликами, фарбами та акварельним папером. За півтора року творчості в “Монтес­сорі центрі” Юлія підготувала понад 50 конкурсних виставкових робіт разом зі своїми студентами і познайомила з азами образо­творчого мистецтва близько 300 студентів! Юлія Савченко закінчила Педагогічний коледж імені Бориса Грінченка за спеціальністю “Обра­зо­твор­че мистецтво”, а також художнє від­ділення Київ­ського універ­ситету імені Бориса Грін­ченка за спеціальністю “Культура і арт-менеджмент”. В процесі навчання успішно захи­стила дві дип­ломні роботи, пройшла практику в топових галереях столиці, брала участь в арт-проектах галереї “Мистецький Арсенал”. “Вважаю, що творчість не повинна мати рамок і заборон, адже тільки шляхом експери­ментів і творчих пошуків художник знаходить свій стиль”.

Дар’я Кошелева

Дар’я Кошелева – емоційно і впевнено введе і дитину, і дорослого в курс форте­піан­ної справи. Уроки у Даші – це цікаві музичні приклади, власне виконання і головне – щира обстановка, в якій студент відчуває себе ком­форт­но. Дар’я закінчила Чер­каське музичне училище, а також отримала ступінь бака­лавра Націо­наль­ної музичної академії ім. П.І. Чай­ков­сь­кого за фахом “Фортепіано”. Педагогічний стаж роботи – 5 років. Наго­род­жена ди­пло­ма­ми, грамо­тами та подя­ками за участь в обласних та все­україн­ських конкурсах. “Проводжу уроки мак­си­маль­но цікаво та активно як з дітками, так і з дорослими, викори­сто­ву­ючи сучасні методи навчання гри на форте­піано”.

Анна Родіонова

Анна Родіонова – завжди усміхнена, турботлива, симпатична і дуже талановита. Від своїх студентів не відходить ні на крок, весь час щось радить, слухає і вчить бути музикантом. Анна закінчила відділ «Оркестрові духові та ударні інструменти» Київського інституту музики ім. Р.М. Глі­єра. З 2017 р. поєднує роботу в “Монтессорі центрі” і в оркестрі Націо­наль­ної фі­лар­мо­нії України. Педагогічний стаж роботи – понад 8 років. Нашим студентам дуже пощастило, що вони можуть вчитися бути справжніми виконавцями, починаючи з перших уроків у Анни Родіонової.

Вікторія Сметанкіна

Вікторія Сметанкіна – молодий і талановитий викладач класичної гітари з європейською школою навчання гри на гітарі. Володіє унікальною авторською методикою навчання дітей по франко-українській системі. Закінчивши Київське Вище музичне училище імені Р.М.Глієра, продовжила навчання в Музичній академії музики і театра Реньє ІІІ в Монако, де досконало оволоділа методиками навчання по класу гітари. За цей час брала участь у міжнародних фестивалях, концертах і заходах у Франції та Монако. Має 5-річний досвід роботи в Князівстві Монако з дітьми різного віку і рівню підготовки. Вікторія створила власну авторську методику роботи з найменшими дітками, які хотіли би навчитись грі саме на класичній гітарі. Адже прививати гарний смак до класичної музика і культури – це надзвичайно важливо при формуванні світогляду дитини. Вікторія – тонкий, емоційний музикант, яка сама пише унікальну музику і так само тремтливо сприймає світ дітей, які йдуть у світ музики.

Ольга Кривцова

Ольга Кривцова – тренер з сучасних танців в “Монтессорі центрі” з 2016 р. За кілька навчальних років клас Ольги виріс і зміцнився, а коло її маленьких шанувальників зростає нескінченно. Ольга закінчила Київ­ський універ­си­тет культури і мистецтв за спеціальністю “Балетмейстер народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист”. Педа­го­гічний стаж роботи – понад 6 років. “Навчання на моїх уроках проходить на високому рівні. Це забез­печується, насам­пе­ред, високою вимогливістю до себе і до учнів, старанною підготовкою до кожного заняття, до кожного виступу. Мій жит­тєвий девіз – ніколи не зупинятися на досяг­нутому, а шукати, реалі­зову­вати, удоско­налю­вати!”

Лілія Везовик

Лілія Везовик – талановитий педагог естрадного вокалу і фортепіано і чудова співачка. Лілія закінчила Криворізький державний педагогічний університет «Криворізький національний університет» за спеціальністю “Музичне мистецтво”. Педагогічний стаж роботи – 8 років. Лілія активно готує своїх учнів до участі в концертах “Монтессорі центру”, а також у Все­україн­ських конкурсах. “На моїх уроках ми займаємося постановкою правильного дихання, вправами для розвитку музичного слуху, чистого інтонування, правильного звуко­видо­бу­вання, почуття метро-ритму, чіткої дикції на основі класичної та естрадної вокальних шкіл.” На уроках у Лілії завжди звучить дуже красива музика. До підбору репертуару педагог підходить вкрай уважно, адже коли ти граєш улюблену композицію – ти вчиш її набагато швидше, а захоплення мистецтвом при цьому тільки зростає.

Леся Ігіцька

Леся Ігіцька – неймовірно тала­но­витий викладач гітари. У Лесі величезний клас стуvден­тів, які їй нескін­ченно дові­ря­ють і разом ростуть. Леся Іванівна закінчила народний відділ Ужго­род­сь­кого держав­ного музич­ного училища ім. Д. За­дора, а також Рівнен­ський державний гумані­тарний універ­ситет за спеціальністю “Педагог гітари, артист оркестру, керівник оркестру”. Працювала артистом оркестру Закар­патсь­кого обласного театру драми і комедії. Педаго­гічний стаж – 15 років. На своїх уроках педагог знайомить студентів з усіма гітарами – класичною, електро і бас-гітарою. Захоплю­ючий світ гітарної музики залучає кожного студента – і дитину, і дорослого – хто б не опинився в класі гітари!

Валерія Таран

Валерія Таран – творча і само­стійна, музична і надійна. За нашими плечима чотири навчальні роки. Важких, різних, цікавих і насичених, творчих і успішних. Лєра знає, як розкласти тисячі дипломів правильно! Лєра знає, що сказати учневі, щоб він був упевнений, Лєра знає, що сказати мамі учня, щоб знайти в ній однодумця. Валерія закінчила Націо­нальну му­зич­ну ака­де­мію Укра­їни ім. П.І. Чай­ков­ського за фахом «Фортепіано» (клас Без­бо­родь­ка О.А). Є Лауреатом Все­україн­ської музичної олімпіади «Голос Країни», веде активну творчу діяльність по підготовці студентів “Монтес­сорі центру” до концертів і конкурсів. Педа­го­гіч­ний стаж роботи – більше 4 років.

Анна Вігура

Анна Вігура – педагог живо­пису, графіки та декора­тивно-прикладного мистецтва, успішно викладає і на англійській мові в тому числі. Величезний клас Анни – це багато­націо­нальні початківці художники, залучених в світ мистецтва своїм педагогом. Анна закінчила художньо-графічний факультет Одеського південно­україн­ського педаго­гічного універ­ситету за спеціальністю “Графічний дизайн”. З 2016 р. виховує в “Монтессорі Центрі” пере­мож­ців і учасників кон­курсів і виставок. Учні Анни два рази на рік беруть участь у Все­україн­сько­му відкритому конкурсі-виставці #МИСТЕЦТВО і надихаються на нові і нові звершення.

Анастасія Торунян

Анастасія Торунян – тала­но­ви­тий педагог, співачка і му­зи­кант. Закінчила Київ­ський інститут музики ім. Р.М. Глі­єра за спеціальністю “Хорове диригування” та Київський універ­ситет імені Бориса Грін­ченка за спеціальністю “Музичне мистецтво”. Педагогічний стаж роботи – 6 років. Анастасія – дипломант Все­україн­ських конкурсів. Її учні також беруть участь і перемагають на Все­україн­ських та Між­народ­них змаганнях. “Моя головна мета – розвинути творче мислення і хороший музичний смак у моїх учнів.” На своїх уроках естрадного вокалу Анастасія працює над закінченим і повним образом студента вокаліста – від вибору композиції до сценічного костюма і хорео­графіч­ної постановки номера. Кожен урок вокалу – це крок до сцени, до виконавства, а знаючи мету – завжди легше наближатися до її втілення.
X

Заказать пробный урок - UA

  • ЗАМОВТЕ ПРОБНИЙ УРОК