Людмила Ткаченко

Людмила Ткаченко – тур­бот­ли­вий і чуйний адміні­стра­тор, який знає всіх студентів і їх батьків. Людмила дуже легко знаходить спільну мову з педагогами, клієнтами, елек­три­ками та акваріум­ними риб­ками, так що все навколо неї працює “як годинник”. Всі наші студенти знають Людмилу не перший рік, і завжди за­сипа­ють її ком­плімен­тами при кожній зустрічі. Людмила закінчила факультет елект­рон­ної техніки Націо­наль­ного техніч­ного універ­ситету «Київ­ський полі­тех­нічний інститут». З 2016 року працює на посаді адміні­стратора “Монтес­сорі Центру”. “Мені цікаво пра­цю­вати з діт­ками і комфорт­но спілку­ватися як з батьками, так і з колегами. Моя жит­тєва позиція «бути уважною до кожного».

Замовити пробний урок

X