Ольга Кривцова

Ольга Кривцова – тренер з сучасних танців в “Монтессорі центрі” з 2016 р. За кілька навчальних років клас Ольги виріс і зміцнився, а коло її маленьких шанувальників зростає нескінченно. Ольга закінчила Київ­ський універ­си­тет культури і мистецтв за спеціальністю “Балетмейстер народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист”. Педа­го­гічний стаж роботи – понад 6 років. “Навчання на моїх уроках проходить на високому рівні. Це забез­печується, насам­пе­ред, високою вимогливістю до себе і до учнів, старанною підготовкою до кожного заняття, до кожного виступу. Мій жит­тєвий девіз – ніколи не зупинятися на досяг­нутому, а шукати, реалі­зову­вати, удоско­налю­вати!”

Замовити пробний урок

X