Торгові марки

Знак: «МОНТЕССОРІ ЦЕНТР®». Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 210376 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.06.2013 р. (пріоритет від 18.01.2012 р.). Термін дії реєстрації товарного знака до 18.01.2022 р. Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 10.06.2013 р.

 

Знак: «MONTESSORI ENGLISH SCHOOL®». Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 210376 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.04.2016 р. (пріоритет від 11.09.2014 р.). Термін дії реєстрації товарного знака до 11.09.2024 р. Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 11.04.2016 р.

 

Знак: «ChildOpenArt®». Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 205673 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.11.2015 р. (пріоритет від 18.08.2014 р.). Термін дії реєстрації товарного знака до 18.08.2024 р. Дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 10.11.2015 р.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний посібник “Основи навчання в “Монтессорі центрі”» № 56942, зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України про реєстрацію авторських прав на твори 15.10.2015 р. (пріоритет від 22.08.2014 р.)

 

Монтессорі центру належить виключне право використання вищезгаданих товарних знаків. Використання товарних знаків іншими особами без згоди Монтессорі центру незаконно. Відповідальність за незаконне використання товарних знаків передбачена статтею 229 Кримінального кодексу України, а також міжнародними угодами та конвенціями.

Замовити пробний урок

X
ПОВIДОМЛЕННЯ ДЛЯ ДРУГА